Een authentieke bewustwordingscampagne

Een bewustwordingscampagne of sensibiliseringscampagne met als doelstelling de algemene bevolking te activeren en de Vlaamse beleidsmakers laten inzien dat het tijd was om actie te ondernemen.

Case

Er zijn heel wat mensen met een beperking die in Vlaanderen jaren moeten wachten op steun van de overheid. Zij moeten voor hun noden en behoeften vertrouwen op de hulp van vrienden, ouders en familieleden. Maar dat maakt hen afhankelijk en biedt weinig vrijheid om hun leven in te vullen zoals ze dat zelf willen.

De overheid beslist eenzijdig welke personen er recht hebben op een persoonlijk begeleidingsbudget. Er is geen transparantie hoe die keuze precies verloopt en welke criteria er gehanteerd worden.

Probleemstelling

Een moeder schrijft in april 2014 een open brief om haar teleurstelling  in de overheid bekend te maken. Haar zoon (30 jaar) heeft een beperking en woont nog steeds thuis. Hij krijgt helemaal geen bijstand van de overheid. Een problematiek die toen nog onbekend was bij het grote publiek.

Doelstelling

Met de toenmalige verkiezingen voor de deur was het een uitgelezen moment om politici warm te maken voor deze problematiek vooral belangrijk om hen beloftes te laten uitspreken naar de sector voor mensen met een beperking. Met daarvoor de publieke opinie als ons sterkste wapen.

Uitdaging

  1. Hoe brengen we deze problematiek over aan de Vlaamse bevolking?
  2. Hoe kunnen we het (niet betrokken) publiek activeren om een duidelijk signaal te geven aan de overheid?
  3. Hoe realiseren we dit praktisch met een beperkt mediabudget?

Strategie

  1. Weergeven van een authentieke en oprechte probleemsituatie van iemand met een beperking.
  2. Gebruik maken van de verkiezingen als perfect klimaat om de Vlaamse bevolking te activeren.
  3. Brede ondersteuning zoeken via samenwerkingsverbanden met relevante belangenorganisaties en doelgroepen.

Concept

Geen pure campagne maar een realistisch, waargebeurd verhaal. Iets van het volk, ontstaan uit een onrechtvaardigheidsgevoel, als reactie op een open brief. Het filmpje verspreidde zich als een lopend vuurtje door de oprechte, emotionele inhoud en het delen van het verhaal werd op een strategische manier beloond. Er werd sterk ingespeeld op emoties met als doelstelling de Vlaamse bevolking te activeren. En ultiem de situatie te laten wijzigen door de Vlaamse overheid.

Christine & Steven
2015
Check it out!